חדשות מהעיתונות>>
המפתח האיראני: בין רוחאני למנהיג העליון
קהיר היום, עזה מחר
מדוע בסופרלנד מפרידים ימים
תומכי אסד תקפו כתב אל ג'זירה בסכנין
פרסום זה הופק בסיוע האיחוד האירופי.
האחריות הבלעדית על תכניו של פרסום זה נתונה בידי מרכז אעלאם ואין להתייחס אליהם בשום אופן כמשקפים את עמדות האיחוד האירופי.
אעלאם דורש התנצלות פומבית לתושבי רהט

 

בעקבות הפרסום המוטעה בערוץ 2:
אעלאם דורש התנצלות פומבית לתושבי רהט
 
בעקבות השוד בסניף בנק הפועלים בבאר שבע ביום שני ה- 20 במאי, פנה מרכז אעלאם  לאבי וייס, מנכ"ל חברת החדשות שמפעילה את החדשות בערוץ 2, ודרש התנצלות, זאת מאחר שהערוץ שידר שהשוד התבצע על ידי שני ערבים בדואים מרהט.
במכתב לוייס ציין מרכז אעלאם, בין היתר, כי הדרישה מסתמכת על כך כי הפרסום המטעה, ושהתברר בדיעבד כי הינו שקרי ואין לו כל בסיס עובדתי, לא נבדק מול מקורות מידע מהימנים כפי שמתחייב מכללי האתיקה של הרשות השנייה.
עוד ציין אעלאם כי לאחר בדיקה עם גורמים משטרתיים מתברר כי לא הופצה שום הודעה המאשרת ש-  "שני המתבצרים" הם ערבים בדואים מהנגב, עובדה המעידה על כך שבעל הזיכיון פעל בקלות ראש ובאדישות באופן העברת המידע לציבור.
 
"אעלאם" עוד הזכיר במכתב כי עפ"י כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו  נדרש בעל זיכיון לנקוט בזהירות קפידה לנכונות כל מידע שהוא מפיץ ומפרסם בפני הציבור, ולא לשדר, ביודעין או ברשלנות, דבר שאינו אמת, לא מדויק או מטעה, דבר הגורר התנצלות פומבית כמתחייב מכלל 19 מכללי האתיקה בשידורי טלוויזיה.
לקריאת המכתב 

 

לכבוד

מר אבי וייס

מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2

קריית התקשורת נווה אילן

ד.נ הרי יהודה 90850

 

   א.נ

הנידון: דרישת התנצלות פומבית - אירוע הירי בבאר שבע 

 

בעקבות הפרסום המטעה בערוץ 2 על כך ש- "שני ערבים בדוואים מרהט מתבצרים בבנק הפועלים עם בני ערובה", מידע שהתברר בדיעבד כי הינו שקרי ואין לו כל בסיס עובדתי ואף מטעה, ובעל הזיכיון לא שקד לבדוק את נכונותותו ממקורות מהימנים כמצוות כללי הרשות השניה והתחייבות בעל הזיכיון במכרז הזכייה, הכל כפי שיפורט להלן:  

 

  1. עפ"י כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), תשנ"ד – 1994 (להלן: "כללי האתיקה בשידורי טלויזיה") נדרש בעל זיכיון לנקוט בזהירות קפידה לנכונות כל מידע שהוא מפיץ ומפרסם בפני הציבור, ולא לשדר, ביודעין או ברשלנות, דבר שאינו אמת, לא מדויק או מטעה:

 

"לא ישדר בעל זיכיון ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, או מטעה[1]"        

 

ועוד נדרש בעל הזיכיון לחקור ולבדוק את מהימנות מקורות המידע שהוא משדר לציבור:  

 

"בעל זיכיון יבדוק את נכונות המידע שהוא משדר במקורות המהימנים ביותר בנסיבות הענין[2]"    

 

  1. דא עקא, והיות ומדובר באירוע בפלילים, המקור המהימן ביותר בנסיבות הענין לבדיקת נכונות המידע הוא המשטרה בלבד, משבחר בעל הזיכיון להסתמך על מקורורות אחרים, נושא הוא באחריות המשפטית והאתית המלאה למידע שהוא משדר לציבור.   

 

  1. לאחר בדיקה עם גורמים משטרתיים מתברר כי לא הופצה שום הודעה המאשרת ש-  "שני המתבצרים" הם ערבים בדוואים מהנגב, אי הכי, פעל בעל הזיכיון בקלות ראש ובאדישות באופן העברית המידע שהוא העביר לציבור, דבר שהתחזק שבעתיים כשהתברר בדיעבד שהמידע שפורסם על הציבור הבדווי היה שקרי ואין בו שמץ של אמת.

 

  1. אשר על כן, נבקשכם להסיק את המסקנות המתבקשות לגבי מהימנות מקורות המידע שלכם, שכביכול, מתבססים על סטריאוטיפים ודעות קדומות לפיהם "כל שודד הוא ערבי".

 

  1.  זאת ועוד, ולאור העובדה כי הפרסום פגע בשמם של ערבים בכלל, ושל הערבים ברהט בפרט, באופן המנוגד לכלל 11א (ב) לכללי האתיקה בשידורי טלויזיה:

 

"בעל זיכיון לא ישדר משדר שיש בו פגיעה בכבודו של אדם או ברגשות הציבור ... " 

 

  1. לאור האמור לעיל, נבקשכם להתנצל פומבית בפני כל התושבים ברהט וזאת בדרך ובאופן בה פורסם המידע מושא מכתבנו, וכמתחייב מכלל 19 מכללי האתיקה בשידורי טלויזיה:

 

 

 

"נפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישיר יתנצל בעל הזכיון ויתקן את הטעות ככל האפשר בתוך אותו המשדר; במשדרים אחרים, ישדר בעל זכיון התנצלות ותיקון בהזדמנות המתאימה הראשונה אחרי גילוי הטעות"

 

  1. נודה לטיפולכם המהיר.

 

 

 

                                                   בברכה,

                                                                                                                                         

             פרופ' אמל ג'מאל                                                                עלאא' עבדאללה, עורך-דין 

                       

                מנהל כללי                                                                              יועץ משפטי 

 

 

 

העתקים:

 

-  גב' איילת מצגר – מנכ"לית (בפועל) הרשות השניה לטלויזיה ורדיו;

-  ד"ר אילן אבישר – יו"ר מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו;

-  מר דוד רגב – נתיבות פניות הציבור;

-  עו"ד הילה שמיר – היועצת המשפטית של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו;

-  מר פאיז אבו סביהאן – יו"ר עיריית רהט[1]  כלל 8 (א) לכללי האתיקה בשידורי טלויזיה.

[2]  כלל 8 (ב) לכללי האתיקה בשידורי טלויזיה.

 

 

 


(+ הוספת תגובה )
תגובות